Little child looking through window of children's house made of big box

Peuteropvang

Op 2 april a.s. gaat de peuteropvang van K.O.O. De Wigwam van start. U leest hier al meer over de groep en de werkwijze e.d. Wij zullen op 2 momenten een gezamenlijke presentatie voor alle ouders/verzorgers geven waar de kinderen van zijn aangemeld. Wij hopen dat u op één van deze 2 momenten aanwezig kunt zijn. Bij deze presentatie zullen zowel de leidinggevende als directie van K.O.O. De Wigwam aanwezig zijn. De kinderen krijgen de mogelijkheid om in het bijzijn van u 2 keertjes te komen wennen, zodat zij de PM’ers , de groep en de locatie leren kennen. Om open te gaan, hanteren wij een minimum van 3 kinderen per dag.

K.O.O. De Wigwam Eerbeek
De verticale- en horizontale groep met VE Uk & Puk.

K.O.O. De Wigwam Eerbeek heeft 2 KDV groepen (dagopvang groepen) verdeeld over 2 lokalen in de C. van Leeuwenschool. De groepen zijn ingericht met het juiste meubilair passend bij de leeftijden. De peutergroep heeft nieuw meubilair en start op dinsdag 2 april a.s. Wij hebben er ontzettend veel zin en denken voor alle peuters een mooi en leerzaam ochtendprogramma te hebben neergezet. Handpop Puk is het vriendje van de kinderen en is gedurende de dag betrokken bij de verschillende activiteiten.

Verticale groep

De eerste groep noemen we een verticale groep en biedt volle dagopvang aan voor kinderen van de leeftijd van 0-4 jaar. In deze groep zit een slaapkamer en hier kunnen alle kinderen een slaapje doen. De kinderen wisselen van slaaptijden waardoor niet tegelijk de bedjes bezet zijn. Het is belangrijk dat kinderen goed slapen en niet verstoord worden. Kinderen leren in een verticale groep veel van elkaar. Ze zien hoe een groter kind iets doet en het grotere kind leert om de kleintjes te helpen. U leest meer hierover onder het kopje “KDV”.

Peutergroep Eerbeek

De tweede groep betreft een horizontale groep, d.w.z. dat hier kinderen van een bepaalde leeftijd zitten. Op de peutergroep worden peuters van 2 tot 4 jaar geplaatst. Zij zijn in de ochtenden welkom om bij K.O.O. De Wigwam te komen spelen. In de middag vanaf 14 uur is de ruimte bezet door de BSO kinderen. De peuters bezoeken ons minimaal 2 ochtenden per week van maandag t/m donderdag. Peuters die een VE indicatie krijgen, bezoeken de peuterochtenden 4x per week van 8.30-12.30 uur (16 uur per week). Allle peuters (met en zonder VE indicatie) volgen hetzelfde programma en krijgen dezelfde activiteiten aangeboden. De gemeentes in Nederland bepalen elk hun eigen regels over de verdeling van kinderen op een peutergroep met VE. In Brummen geldt dat er een combinatie van maximaal 50% kinderen met een VE indicatie op de groep mogen zitten, de overige 50% kinderen beschikken niet over deze VE indicatie. De peuteropvang is 40 weken per jaar open en is gesloten tijdens de schoolvakanties van regio midden. Er is geen slaapplek beschikbaar.

VE programma Uk & Puk

Op beide KDV groepen bieden wij het VE programma Uk en Puk aan. Op het KDV is dit niet gesubsidieerde VE. Vroegschoolse Educatie (VE – kinderopvang) en Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE - school) is onderdeel van het onderwijs-achterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. De ontwikkelingsfase van kinderen van 0 tot 4 jaar is een belangrijke fase is waarin kinderen veel leren. Uk en Puk is een totaal programma voor kinderen van 0-4 jaar. Het is wenselijk om voor de kinderen gelijke kansen te creëren. Door te werken met het programma Uk & Puk, zijn de PM’ers bewust bezig met de ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. Dit wordt gedaan op een leuke, ontspannen en speelse manier. Kinderen die nieuw zijn, zullen even moeten wennen om in het kringetje te zitten of mee te doen aan het groepsgebeuren. Uiteraard is er ook dagelijks voldoende tijd voor vrij spelen (sociaal-emotionele ontwikkeling). Voor alle peuters is het volgen van Uk en Puk een fantastisch programma. Kinderen zijn in het algemeen dol op vriendje Puk.

Meer over het programma

Het VE programma van Uk & Puk organiseert alle activiteiten rondom tien thema's. Deze thema's komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. De activiteiten stimuleren het actief spelen en ontdekken, waardoor kinderen op heel natuurlijke wijze nieuwe vaardigheden opdoen en zich breed ontwikkelen. Ieder thema duurt 6 weken en hierin staan meerdere activiteiten centraal. De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen en verzorgingsmomenten. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de handpop Puk helpt daarbij. Puk biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

1. Welkom Puk!
2. Wat heb jij aan vandaag? 3. Eet smakelijk!
4. Dit ben ik!
5. Reuzen en kabouters
6. Regen
7. Hatsjoe!
8. Knuffels
9. Oef, wat warm!
10. Ik en mijn familie

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!” Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang van kindercentrum naar basisschool.

Aanvullend thema 'Ik ben kunstenaar'

Om tegemoet te komen aan de vraag om extra thema's, heeft de CED groep éénmalig een nieuw thema bedacht: ‘Ik ben kunstenaar’. De CED groep vindt dat aan kunstzinnige activiteiten meer aandacht besteed mag worden. Kunstzinnige oriëntatie behoort niet tot de vier verplichte domeinen van Uk en Puk, terwijl de activiteiten juist wel tegemoet komen aan de vier domeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling. Het thema ‘Ik ben kunstenaar’ is een aanvulling en vervangt geen thema.

Doelen

De kinderen zijn dagelijks bezig met meerdere activiteiten. Deze activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische- en zintuiglijke vaardigheden en rekenprikkels. De PM’ers die op de VE groep staan, zijn in het bezit zijn van het VE certificaat. Wanneer er reeds een PM’er staat die in het bezit is van het certificaat, dan mag er een PM’er naast de medewerker staan die de VE training binnen 3 maanden start. Zij moet al wel ingeschreven staan bij de opleiding tot VE medewerker Uk & Puk. De PM’ers op de VE-groep, zijn allen in het bezit van het juiste diploma voor de kinderopvang en tevens in het bezit van de 3F toets voor de VE-groep.
De VE indicatie kinderen kunnen i.o.m. de gemeente al wel geplaatst worden, echter is er tot dat wij in het bezit zijn, nog geen sprake van gesubsidieerde VE.

Doorgaande lijn met school

Naast dat wij een goed uitvoerbaar programma belangrijk vinden, is de doorgaande lijn met school eveneens zo belangrijk. 1x per 2 maanden is er een werkoverleg met de kleuterleerkrachten van de C. van Leeuwenschool en evalueren wij over de werkwijze. Samen doen wij er alles aan om de doorgaande lijn zo vloeiend mogelijk te laten verlopen voor uw kind. Wat betreft de doorgaande lijn en het VVE beleid gaan beide directieleden (opvang en school) regelmatig met elkaar in overleg. Om de kinderen een goede start te geven en het beste uit de kinderen te halen, vinden wij een hoge kwaliteit noodzakelijk. Overeind blijft staan dat ieder kind uniek is en ieder kind zijn/haar kwaliteiten heeft. Niet ieder kind zal een gelijk niveau halen. Dat hoeft ook niet. We willen wel elk kind een gelijke kans geven wanneer het start in groep 3 van de basisschool en het maximale uit ieder kind halen.

Naast het contact dat de kinderopvang en school met elkaar hebben, is het ook belangrijk dat de peuters zelf alvast contact leggen met school. De kleuterleerkrachten en directrice van school

komen regelmatig een kijkje nemen in de groep. De kinderen leren de kleuterleerkrachten kennen en zien ze als vertrouwd gezicht (gevoel van veiligheid). De peutergroep sluit wekelijks op een vast moment aan in de kleuterklas. Zodra de peutergroep in opbouw is en de kinderen eerst moeten wennen aan de opvang, zullen wij met elkaar aftasten vanaf wanneer dit mogelijk is. De kinderen moeten zich eerst veilig en vertrouwd voelen bij de juffen van de peutergroep (PM’ers) en zullen moeten wennen aan de regels. Zodra wij starten met het bezoek aan de kleuterklas gaat de vertrouwde PM’er met de peuters mee de klas in. Buitenspelen kan plaatsvinden op de eigen Wigwam speelplaats of samen met de kleuters op het kleuterplein.

Opvangdagen en tijden

De peuteropvang is open van maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur.
Het is voor de gemeente Brummen belangrijk dat kinderen waarvan de ouders bezig zijn met een inburgeringscursus, en tot 14 uur naar school moeten, de kinderen opgevangen kunnen worden tot 14 uur. Wij vinden dan ook dat de reguliere peuters opvang af kunnen nemen tot 14 uur. Zodra de eerste groep kinderen is opgehaald (tussen 12.00 uur en 12.30 uur) en de overdrachten zijn gedaan, starten de overige kinderen met een broodmaaltijd. Kinderen die een contract tot 12.30 uur hebben, eten thuis.

Aanmelden

Kinderen die de verticale groep bezoeken en ook gebruik willen maken van de peuteropvang, kunnen hun kind aanmelden voor de peuteropvang groep via het inschrijfformulier op de website. Deze gaat medio februari online. Wij hanteren een minimum van 2 ochtenden op de peutergroep, omdat wij aan doelen werken voor alle kinderen en deze haalbaar moeten zijn voor zowel het kind als de PM’ers. Een kind wat (te) weinig komt, zal veelal moeite hebben om in het ritme te komen en om zich sociaal-emotioneel te binden aan de PM’ers. Er is dan te weinig tijd om aan doelen te werken. Voor kinderen die onze verticale groep bezoeken, is het mogelijk om ook 2 extra ochtenden peuteropvang afnemen. Het is niet mogelijk om na 12.30 of 14 uur de verticale groep te bezoeken. Wij werken op beide groepen met een wisselend dagprogramma en daardoor ook met wisselende lunch tijden. Het is niet werkbaar voor de KDV juffen om later nog eens met de peuters te eten. Ouders hebben de mogelijkheid om naast hun baan kinderopvang af te nemen voor een onbeperkt aantal uren. Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt nu maximaal 230 opvanguren per maand vergoed. Het maakt dus niet meer uit hoeveel uren u per maand werkt of dat u een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt (zie de site van de rijksoverheid. Op onze website berekent u wat u zelf nog betaalt. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/hulpmiddel- maximum-aantal-opvanguren-kinderopvangtoeslag-berekenen

Peuteropvang contracten

Wij bieden 2 soorten contracten, beide soorten betreft een 40 weken contract. U kiest voor de ochtenden tot 12.30 uur of verlengde opvang tot 14 uur. De peuteropvang is gesloten tijdens de schoolvakanties van de C. van Leeuwenschool. Wij maken contracten in volgorde van startdata.

8.30 - 12.30 peuteropvang, inloop tot 9 uur. Ophalen tussen 12.00 en 12.30 uur 40 wkn, regulier en VE indicatie kinderen
8.30 - 14 uur Verlengde peuteropvang, met broodje eten om 12.30 uur. 40 wkn (Op de peuteropvang is geen mogelijkheid tot slapen!)

Globale dagindeling

Geen dag is het zelfde in het leven en is daardoor evenmin te voorspellen op de groep. Vandaar dat K.O.O. De Wigwam spreekt over een globale dagindeling. Wij voeren de activiteiten uit, maar soms kan er een tijdsverschil in zitten. De ene keer eten de kinderen wat sneller fruit dan de andere dag waardoor we eerder of later buiten zijn. Soms valt er een kindje of heeft er een plasongelukje o.i.d. plaatsgevonden. Ook maken de kinderen soms een uitstapje naar de winkel, het bos, kinderboerderij e.d.

De opzet in de dagindeling zal nog wijzigen. Dit is slechts een voorlopige opzet!

8.30 - 9 uur inloop met ouder/verzorger Het kind kiest een tafel werkje en start samen (10 minuten) met de ouder/verzorger op. Daarna verlaat ouder/verzorger de locatie. Alle ouders hebben om 9 uur de locatie verlaten.
9 uur kring met Puk VE Uk en Puk Oefenen dagen van de week Tellen
9.30 uur fruit eten, thee/water drinken Ondertussen oefenen wij de kleuren
10.00 uur toiletronde en verschonen* (Kinderen zijn met een schone luier gebracht)
10.15 uur Buitenspelen Spelen op het KDV plein of op het grote plein buiten met de kleuters
10.45 binnen: uitdagend spelen Bij mooi weer kan de PM’er kiezen voor uitdagend spel buiten. B.v. beweegliedjes als Jan Huigen in de ton, zakdoekje leggen, stoelendans, discodans enz. Maar ook spelen op matten met speelgoed, of spelen in tenten. - Spelen in kleine groepjes - Tijd voor individuele aandacht
11.15 activiteit** Ma: kleutergymzaal, grove motorische activiteit** Di: knutsel of andere fijne motorische activiteit Wo: activiteit met de kleuters Do: kleutergymzaal, grove motorische activiteit *Einde schooljaar kan de kleutergroep vol zijn. Wij kijken dan naar een passend alternatief. **Deze dagen staan nog niet vast. De activiteiten kunnen nog wisselen van dagen en tijdstip.
11.45 toiletronde
11.50 uur verhaaltje voorlezen of liedjes zingen/muziek maken Ma: interactief voorlezen Di: interactief voorlezen (herhaling is belangrijk) Wo: liedjes zingen en/of muziek maken Do: liedjes zingen en/of muziek maken
12 uur - 12.30 haaltijd Kinderen met een contract tot 12.30 uur worden tussen 12 uur en 12.30 uur opgehaald. Deze kinderen hebben om 12.30 uur de groep verlaten
12.30 lunch Brood en melk/thee/water voor de kinderen die een broodje blijven eten.
13:00 toiletronde en verschonen
13:00 vrij spelen (binnen) of samen met de KDV buiten bij mooi weer. Kinderen leren uitdagend te spelen
13.30 - 14 uur Haalmoment tot 14 uur 13.30 uur: Opruimen speelgoed, tijd over -> tafelactiviteit 13.45 uur: Jassen en schoenen aan

*De kinderen met een kort contract (8.30-12.30 uur) ontvangen 1x per ochtend een schone luier. Bij ontlasting wordt het kind uiteraard nogmaals verschoond).

Belangrijke data

Agenda:

  • 11 maart a.s.: kennismaking en prestentatie 10.00-11.30 uur
  • 14 maart a.s.: kennismaking en presentatie 18.00-19.30 uur
  • 25 maart a.s.: speelochtend 10.00-11.30 uur
  • 28 maart a.s.: speelochtend 10.00-11.30 uur

Kennismaking

Wij stellen ons graag fysiek aan u voor en vertellen dan graag over onze werkwijze op de groep. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. U zult worden opgevangen door de locatieleidster en directie en er zullen meerdere ouders/verzorgers aanwezig zijn.
Wij stellen 2 datums beschikbaar:

  • Maandag 11 maart 10.00-11.30 uur (incl. vragen 1⁄2 uurtje)
  • Donderdag 14 maart 18.00-19.30 uur (incl. vragen 1⁄2 uurtje)

Gelieve u aan te melden bij de locatieleidster Mandy-koo-dewigwam@hotmail.com o.v.v kennismaking peutergroep, geef tevens aan op welke datum u aanwezig bent en met hoeveel personen u komt. Het is de bedoeling dat u direct vanaf de starttijd aanwezig bent.

Wennen

De kinderen die op 1 april of kort erna starten, kunnen vooraf samen met de ouders komen spelen op de groep. De ouders blijven tijdens deze wendagen aanwezig. De PM’ers en de locatieleidster zullen aanwezig zijn en zullen tussendoor een activiteit uitvoeren. Kunt u niet op deze datums, wellicht kan er dan een andere bekende met uw kind komen. Het is wenselijk om beide keren aanwezig te zijn om een veilig en vertrouwde omgeving voor uw kind te creëren.

  • Maandag 25 maart 10.00-11.30 uur
  • Donderdag 28 maart 10.00-11.30 uur

Naar school en dan?

Zodra uw kind naar school gaat of om welke reden dan ook geen gebruik meer maakt van de opvang, dient u dit aan te geven bij de belastingdienst (en indien van toepassing bij uw contactpersoon van de gemeente). U heeft immers geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Wilt u gebruik maken van de BSO naar schooltijd, schrijf u dan tijdig in op de website van K.O.O. De Wigwam. Ook dan dient u een wijziging in bij de belastingdienst. U neemt immers een ander soort opvang af met andere uren en een ander tarief. Denkt u er ook aan om uw kind tijdig aan te melden op de C. van Leeuwenschool? Aanmelden voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op school is mogelijk vanaf 2 1⁄2 jaar. Doe dit a.u.b. tijdig, want zowel opvang als school kunnen vol zitten, waardoor een kind op de wachtlijst zal worden geplaatst.Bent u enthousiast geworden over onze peuteropvang? Schrijf uw kind dan in op onze website. Geef duidelijk aan dat het om een reguliere plek gaat of dat het een VE-indicatie betreft. We hebben dagelijks plek voor 14 peuters vanaf 2 jaar.We wensen alle kinderen veel speelplezier op de peutergroep van K.O.O. De Wigwam Eerbeek.

Hartelijke groet,

Namens alle teamleden en directie
K.O.O. De Wigwam en C. van Leeuwenschool

Kom je kijken?

Schrijf je kindje in of kom een rondleiding volgen!

Na ontvangst van een ingevuld formulier nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Bekijk ook