Children hiking in the forest. Two girls exploring nature in the woods on warm autumn day. Outdoor recreation and awesome adventures with children in fall

Globale dagindeling

Globale dagindeling – reguliere dag

VSO:
7.30 - 08.00 uur: brengen van de kinderen, vrij spelen. Ouders dragen informatie over aan de PM’er en u neemt op een rustige manier afscheid van hun kind(eren).
8.00 uur: langzamerhand klaar maken voor school: plassen, jassen en schoenen aan.
8.15/8.20 uur: vertrek naar de scholen.

NSO:
11.55 uur: pedagogisch medewerker vertrekt naar de basisscholen en haalt de kinderen op die 's middags vrij zijn.
12.00 uur: kinderen komen de school uit lopen en verzamelen zich bij de PM’er en vertrekken gezamenlijk naar de locatie.
12.15 uur: aankomst bso locatie. Plassen en handen wassen en plaatsnemen aan tafel voor een gezamenlijke lunch.
13.00 uur: afruimen door pedagogisch medewerker. Kinderen helpen mee en zetten hun bordje en beker op de broodkar.
13.00 uur: rust momentje – tv mag even aan of de kinderen kiezen een activiteit.
13.30 uur: tv gaat uit.
14.00 uur: C. van Leeuwenschool uit.
14.30 uur: basisscholen Oosterhuizen en Tweede Stee uit.
14.45 uur: basisschool de Poort uit.

Zodra de scholen uit zijn en de kinderen op de locaties zijn, gaan ze naar het toilet en drinken we thee of water en eten we fruit en rauwe groente. Ondertussen voeren we een vertelkring uit. Direct na het fruit eten voeren we een activiteit uit. Afhankelijk van het weer gaan we direct of later naar buiten. Soms lukt het naar buiten gaan door b.v. stromende regen. Elke middag wordt er een activiteit aangeboden voor de kinderen en de PM’er doet gezellig mee. Wij wisselen met activiteiten en kijken naar de groepssamenstelling. Kinderen hebben hier een stem in.

16.00 uur: kinderen kunnen worden gehaald.
16.30 uur: sap/water drinken en een cracker eten. Kinderen die vanuit de opvang moeten sporten kunnen nu een maaltijd eten die van thuis is meegebracht.
18.00 uur: de dag zit er bijna op. Kinderen zijn na een lange schooldag vaak moe aan het eind van de dag.
De tv mag even een half uurtje aan.
18.10 uur: langzamerhand opruimen
18.20 uur: laatste kinderen trekken hun schoenen aan en de laatste  overdrachten vinden nu plaats
18.30 uur: einde dag. Tot morgen, voor weer een fijne dag!

Dagelijks biedt de PM’er een activiteit aan!

Globale dagindeling - vakantieopvang

De vakantieopvang is er voor alle kinderen met een BSO vakantiecontract. De kinderen vangen wij op in Eerbeek. Dus ook de kinderen die op de reguliere opvang in Loenen geplaatst zijn en een vakantiecontract hebben, komen naar Eerbeek. Wij werken in de vakantie met  wisselende thema’s b.v. sport en ontspanning, beroepen, techniek, Mad Science, Holland Got Talent, Nederlandsche week enz. De PM’ers leggen vooraf een draaiboek aan met diverse activiteiten en gedurende de dag vinden deze activiteiten plaats. Er is op deze dagen voldoende ruimte voor vrij spelen. De kinderen mogen in de vakantie iets later starten. Om 9.45 uur willen we alle kinderen hebben ontvangen, zodat iedereen bij ons fruit kan eten. De kinderen met een vakantiecontract ontvangen van te voren een nieuwsbrief met een kort inkijkje over het thema. Wij maken er elke vakantie weer een feestje van! Dagelijks eten we iets lekkers. Iets lekkers is niet altijd ongezond. Wat betreft onze gezonde kinderopvang hebben we afwijk mogelijkheden. Zo eten wij soms een tosti, kopje soep, eitje, maar ook weleens een hamburgertje enz. De PM’er biedt op warme dagen en na intensieve activiteiten extra drinkmomenten aan.

7.30 - 09.45 uur: brengen van de kinderen naar onze locatie in Eerbeek, vrij spelen.
9.45 uur: opruimen, toiletronde en handen wassen.
10.00 uur: aan tafel, gezamenlijke start van de dag, afspraken maken over de dag (activiteiten doornemen) + thee/water drinken en fruit eten.
10.30 uur: activiteit.
11 uur: vrij spelen
12.00 - 12.30uur: start broodje eten en melk of thee drinken.
13.00 uur: rustige activiteiten in de hal (b.v. constructiemateriaal, lezen, gezelschapspelletje, tekenen, puzzelen, spelen in de hoeken in de hal enz.)  + een familie film in het BSO lokaal voor de kinderen die hier interesse in hebben. Sommige kinderen zijn moe naar een intensieve ochtend. Een film biedt even een rustmomentje. De PM’ers hebben nu om en om  pauze.

14.30 uur: thee/water en een groenteschaal (gezonde snack)
15.00 uur: activiteit.
15.30 uur: vrij spelen
16.00 uur: kinderen kunnen worden gehaald.
16.30 uur: water en een cracker
16.50 uur: kinderen met een contract tot 17 uur trekken hun schoenen aan. Wilt u een overdracht, zorgt u dan dat u uiterlijk 10 minuten van te voren aanwezig bent.
17.00 uur: gezamenlijke activiteit
17.30 uur: vrij spelen
18.10 uur: langzamerhand opruimen.
18.20 uur: laatste kinderen trekken alvast hun schoenen aan, laatste overdrachten vinden nu plaats
18.30 uur: einde dag. Tot morgen, voor weer een fijne vakantiedag!

Kom je kijken?

Schrijf je kindje in of kom een rondleiding volgen!

Na ontvangst van een ingevuld formulier nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Bekijk ook