Smiling boy playing with his blocks

Globale dagindeling

OCHTENDPROGRAMMA

8.30 - 9 uur inloop met ouder/verzorger Het kind kiest een tafel werkje en start samen (10 minuten) met de ouder/verzorger op.

Daarna verlaat ouder/verzorger de locatie. Alle ouders hebben om 9 uur de locatie verlaten.

9 uur kring met Puk VE Uk en Puk

Oefenen dagen van de week

Tellen

 

9.30 uur fruit eten, thee/water drinken  Ondertussen oefenen wij de kleuren
10.00 uur toiletronde en verschonen*  (Kinderen zijn met een schone luier gebracht)
10.15 uur Buitenspelen Spelen op het KDV plein of op het grote plein buiten met de kleuters
10.45  

binnen: uitdagend spelen

 

Bij mooi weer kan de PM’er kiezen voor uitdagend spel buiten. B.v. beweegliedjes als Jan Huigen in de ton, zakdoekje leggen, stoelendans, discodans enz. Maar ook spelen op matten met speelgoed, of spelen in tenten.

  • Spelen in kleine groepjes
  • Tijd voor individuele aandacht
11.15 activiteit*** Ma: kleutergymzaal, grove motorische activiteit**

Di: knutsel of andere fijne motorische activiteit

Wo: activiteit met de kleuters***

Do: kleutergymzaal, grove motorische activiteit

**Einde schooljaar kan de kleutergroep vol zijn. Wij kijken dan naar een passend alternatief.

***Deze dagen staan nog niet vast. De activiteiten kunnen nog wisselen van dagen en tijdstip.

11.45 toiletronde
11.50 uur verhaaltje voorlezen of liedjes zingen/muziek maken Ma: interactief voorlezen

Di: interactief voorlezen (herhaling is belangrijk)

Wo: liedjes zingen en/of muziek maken

Do: liedjes zingen en/of muziek maken

12 uur-12.30 haaltijd Kinderen met een contract tot 12.30 uur worden tussen 12 uur en 12.30 uur opgehaald.

Deze  kinderen hebben om 12.30 uur de groep verlaten.

12.30 lunch Brood en melk/thee/water voor de  kinderen die een broodje blijven eten.
13.00 toiletronde en verschonen
13.00 vrij spelen (binnen) of samen met de KDV buiten bij mooi weer.  Kinderen leren uitdagend te spelen.

 

13.30-14 uur Haalmoment tot 14 uur 13.30 uur: Opruimen speelgoed, tijd over dan volgt er een tafelactiviteit.

13.45 uur: Jassen en schoenen aan.

*De kinderen met een kort contract (8.30-12.30 uur) ontvangen 1x per ochtend een schone luier. Bij ontlasting wordt het kind uiteraard nogmaals verschoond).

*Einde schooljaar kan de kleutergroep vol zijn. Wij kijken dan naar een passend alternatief.

**Deze dagen staan nog niet vast. De activiteiten kunnen nog wisselen van dagen en tijdstip

Spelen in een andere ruimte Soms splitsen we de groep bewust even op. De peuters gaan samen met een PM’er in een andere ruimte spelen, of maken met een klein groepje een uitstapje. Ook sluiten wij soms een moment in de week aan bij de kleuterklas. Wanneer de groep van de peuters groot is, verdelen wij de peuters over de twee kleutergroepen. De PM’er sluit aan bij haar groepje. De kinderen gaan steeds naar dezelfde kleutergroep, zo wennen zij al vast aan school en leren zij op een speelse manier vaardigheden van de kleuters. Op de peutergroep hanteren wij het vierogenprincipe. Op al onze KDV groepen zijn camera’s geplaatst. Het vierogenprincipe is verplicht vanuit de wet IKK (wet Innovatie en Kwaliteit kinderopvang).

Activiteiten Het kan voorkomen dat de peuters van de peutergroep en de peuters van de verticale groep een gezamenlijke activiteit uitvoeren. Van beide groepen is dan een PM’er aanwezig. Zo kunnen we samen naar de gymzaal, maar ook samen naar de kinderboerderij en/of spelen we samen buiten.

Kom je kijken?

Schrijf je kindje in of kom een rondleiding volgen!

Na ontvangst van een ingevuld formulier nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Bekijk ook