Baby playing with mobile made of wood

Algemeen

Bij kinderdagverblijf De Wigwam wordt er voldoende afwisseling aangeboden tussen vaste activiteiten en vrij spelen. Binnen kunnen de kinderen o.a. spelen op het mooie speeltoestel met glijbaan of grote speelhuis, verkleden in de verkleedhoek, spelen in de huishoek, bouwen met de treinbaan en duplo, spelen met de auto's, maar ook puzzelen, knutselen en lezen. We maken gezamenlijk muziek, lezen voor of spelen poppenkast. Buiten spelen we gezellig in de zandbak en bakken we zandtaartjes of bouwen we mooie zandkastelen, glijden we van de kleine glijbaan, zijn er fietsjes en divers ander speelgoed om mee te spelen.

Ons vriendje Puk neemt ons gedurende de hele dag gezellig mee langs de verschillende activiteiten. De vaste dagindeling geeft de kinderen houvast en biedt tevens veel structuur. Dit zorgt voor regelmaat en rust op de groep. D.m.v. de dagritmekaarten weten de kinderen precies hoe de dag verloopt. Wij maken dagelijks een knutselwerkje, zingen liedjes of maken muziek en lezen interactief voor, oefenen de dagen van de week en oefenen de kleuren. We tellen in het Nederlands en Engels. De grootste peuters nemen deel aan de vertelkring en aan de Peuter Plus activiteit. Aan het eind van de dag bieden wij een gezellige tafelactiviteit aan. Samen doen we dan iets leuks. Alle kinderen volgen het VVE programma Uk en Puk (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Ook de baby's volgen dit leuke programma. De baby's genieten hier enorm van en kennen vriendje Puk al snel. De grote glimlach laat zien dat er al echt herkenning is. De handjes worden uitgestoken om Puk vast te pakken!

Tussen de activiteiten door zijn er voldoende momenten voor vrij spel. Op deze manier stimuleren wij de sociale ontwikkeling en gebruiken de kinderen hun fantasie. DE WIGWAM beschikt over twee handpoppen Puk. Eén voor op de groep om mee te spelen en één om mee te nemen naar huis. Vriendje Puk mag om en om met een kindje mee naar huis om thuis te logeren.

Kom je kijken?

Schrijf je kindje in of kom een rondleiding volgen!

Na ontvangst van een ingevuld formulier nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Bekijk ook