Toddler friends playing hopscotch outdoors

Ons beleid

DE BIZONS heeft als doelstelling het aanbieden van kwalitatief goede buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier naar de BSO komen. Ieder kind is uniek en belangrijk. We zijn allemaal verschillend, maar met elkaar wordt er voor een gezellige dag gezorgd. Kinderen worden betrokken bij het maken van goede afspraken en regels. Wij vinden het belangrijk om respect voor elkaar te hebben en te tonen. Goede verzorging en hygiëne zijn ook op de BSO vanzelfsprekend.

De kinderen kunnen, zowel binnen als buiten, heerlijk spelen en hun fantasie gebruiken.  Er is voldoende aanbod voor alle leeftijdsgroepen. De PM’ers stimuleren het buitenspelen. Alle locaties hebben een grote buitenspeelruimte (tuin of schoolplein).

In de grote tuin/plein is zoveel te ontdekken. Ons motto is: "buiten beleef je avonturen!" Buiten kunnen de kinderen glijden van de glijbaan, duikelen op het duikelrek, spelen in de zandbak, hutten bouwen, maar ook bezig zijn in de moestuinbakken of diertjes bekijken met de loep. Er valt zoveel te ontdekken. Bovendien is er rijdend materiaal waarop de kinderen rondjes kunnen rijden. Er zijn verkeersborden aanwezig, maar ook een stoplicht. Spelenderwijs zijn we aan het leren.  Ook zijn er voldoende sportmaterialen aanwezig. De kinderen kunnen volleyballen, badmintonnen, voetballen en basketballen.

Binnen kunnen de kinderen darten, air hockeyen, tafelvoetballen, spelen met Kapla, maar ook met poppen spelen, verkleden enz. Ook kan er dagelijks worden geknutseld. Er is volop knutselmateriaal aanwezig. Voor de grootste kinderen is er ook genoeg uitdaging. Op de hoofdlocatie aan de Hoofdweg is er o.a. een pooltafel en spelcomputer. Op de locatie bij de Tweede Stee mogen de grotere kinderen werken in de techniekhoek en is er ook een pooltafel.  Dagelijks wordt er aan de kinderen gevraagd wat zij willen doen. Zij leren nadenken over wat zij zo willen doen.

Vakantie is belangrijk voor de kinderen. Het is de tijd waar de kinderen naar uitzien. Daarom werken wij in de vakanties met thema's die aansluiten bij de beleving van de kinderen. Ook maken we zo nu en dan  een uitstapje. Wij overleggen altijd samen met de kinderen wat zij graag willen doen. De BSO vakantieopvang vindt plaats op de locatie in Eerbeek.  De omgeving Loenen/Eerbeek biedt een gevarieerd aanbod van leuke activiteiten. Wij gaan spelen in een mooie binnen- of buitenspeeltuin, klimmen in het klimbos, gaan naar een kinderboerderij, speelbos of naar de watervallen, picknicken, een bezoekje brengen aan de supermarkt en daarna heerlijk kokkerellen en springen slootje.

Wij vinden het belangrijk om alle kinderen en hun ouders te leren kennen en staan daarom voor een persoonlijk contact. Dagelijks vindt er een mondelinge overdracht plaats. De kinderen mogen zelf aan u hun bevindingen van deze dag vertellen, de PM’er haakt er op in. Daarna volgt een drie maanden gesprek om te kijken hoe het met uw kind gaat. Op facebook kunt u geregeld foto's van onze dagelijkse belevenissen vinden.

Ons telefonisch spreek(half)uur is dagelijks van 10.30-11.00 uur. Heeft u vragen of opmerkingen, klachten of suggesties bel ons gerust.

Omdat wij voortdurend open staan voor vernieuwingen en ontwikkelingen die de opvang ten goede komen, kunt u uw ideeën mailen naar de locatiemanager. Wij bespreken deze dan tijdens onze teamvergadering. Ons pedagogisch beleidsplan ligt voor u ter inzage op de groep.

Wij staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoen aan alle eisen die de wetgeving stelt. Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD en de brandweer. Al onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een BHV/EHBO diploma. Nieuwe medewerkers die het diploma niet hebben, sluiten aan bij de eerstvolgende cursus om ook dit diploma te halen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke veiligheid binnen onze organisatie.

Kom je kijken?

Schrijf je kindje in of kom een rondleiding volgen!

Na ontvangst van een ingevuld formulier nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Bekijk ook