Ons beleid

DE WIGWAM heeft als doelstelling het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier naar ons kinderdagverblijf komen. Ieder
kind is uniek en belangrijk. Een goede groepsdynamiek vinden wij ontzettend belangrijk. Goede verzorging en hygiëne zijn bij DE WIGWAM vanzelfsprekend. Ons pedagogisch beleidsplan en onze protocollen kunt u vanzelfsprekend inzien.

Voor een goede taalontwikkeling werken wij met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma Uk en Puk. Dit programma spreekt zowel de kinderen als ons enorm aan. Spelenderwijs komt vriendje Puk steeds aanbod. Behalve aan spraak en taal werkt Uk en Puk aan de sociaal emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. Alles op een eigen speelse manier, waar kinderen veel van opsteken. Uk en Puk is een totaalpakket voor kinderen van 0-4 jaar.

Wij vinden het belangrijk om alle kinderen en hun ouders te leren kennen en staan daarom voor een persoonlijk contact. Wij vragen u om dagelijks even kort tijd te maken voor een mondelinge overdracht. Bijzonderheden worden tijdens deze overdracht gemeld. Tevens wordt er tijdens de babyperiode een verslagje over uw kind in het online schriftje gemaakt, zodat u thuis kunt nalezen hoe de dag van uw kind is geweest. Elk kind heeft een eigen online schriftje. Zodra de kindjes één jaar zijn geweest, ontvangt u een groepsbericht. U kunt dan lezen wat wij als groep zoal hebben gedaan. Ons telefonisch spreek(half)uur is dagelijks van 10.30 en 11 uur en de leidinggevende staat u graag op dit tijdstip te woord.

Wij mogen ons een gezonde kinderopvang mogen noemen. Wij houden bij de inkoop rekening met de productkeuze. Onze opvang heeft een eigen trainer in huis die de PM’ers traint en verantwoorde keuzes leert maken. Ook bij een gezonde kinderopvang mogen wij zo nu en dan afwijken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een gevarieerd aanbod krijgen. Wij bieden in de ochtend fruit aan en in de middag een groenteschaal. De kinderen kiezen overdag uit thee of water en tussen de middag serveren wij melk. Naast het eten, is het ook b.v. het buitenspelen belangrijk bij gezonde kinderopvang.

Wij staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoen aan alle eisen die de wetgeving stelt. Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De PM’ers zijn in het bezit van een BHV diploma en/of tenminste kinder-EHBO diploma. Nieuwe medewerkers sluiten aan bij de cursus om ook dit diploma te halen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke veiligheid binnen onze opvang.

Heeft u vragen of opmerkingen, klachten of suggesties bel ons gerust. De directie is 5 dagen per week telefonisch of per mail voor u bereikbaar van 9.00-18.30 uur.

Kom je kijken?

Schrijf je kindje in of kom een rondleiding volgen!

Na ontvangst van een ingevuld formulier nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Bekijk ook