pexels-anna-shvets-3771605

Ons beleid

DE WIGWAM heeft als doelstelling het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier naar de opvang komen. Ieder kind is uniek en belangrijk. Een goede groepsdynamiek vinden wij ontzettend belangrijk. Goede verzorging en hygiëne zijn bij DE WIGWAM vanzelfsprekend. Ons pedagogisch beleidsplan en onze protocollen kunt u vanzelfsprekend inzien.

Voor een goede taalontwikkeling werken wij met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma Uk en Puk. Dit programma spreekt zowel de kinderen als ons enorm aan. Spelenderwijs komt vriendje Puk steeds aanbod. Behalve aan spraak en taal werkt Uk en Puk aan de sociaal emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. Alles op een eigen speelse manier, waar kinderen veel van opsteken. Uk en Puk is een totaalpakket voor kinderen van 0-4 jaar.

Wij vinden het belangrijk om alle kinderen en hun ouders te leren kennen en staan daarom voor een persoonlijk contact. Wij vragen u om dagelijks even kort tijd te maken voor een mondelinge overdracht. Bijzonderheden worden tijdens deze overdracht gemeld. Omdat er op de peutergroep kinderen met en zonder VE indicatie worden geplaatst, werkt de peutergroep net iets anders dan de verticale groep met daarin ook baby’s en dreumesen. Op de peutergroep  brengt u uw kind naar de groep en start u de ochtend met uw kind kort op. U doet samen een puzzeltje of andere activiteit. Na 10 minuten neemt u afscheid en verlaat u de groep. Daarna starten onze activiteiten. De peuters worden uitgedaagd en kunnen zich op tal van domeinen ontwikkelen. Samen met school werken wij aan een goede doorgaande lijn.

Er wordt dagelijks een groepsverslagje in het online schriftje gemaakt, zodat u thuis kunt nalezen hoe de dag is geweest. Persoonlijke berichten gaan enkel naar het betreffende kind in zijn/haar online schriftje Ons telefonisch spreek(half)uur is dagelijks van 10.30 en 11 uur en de PM’er staat u graag op dit tijdstip te woord.

Wij mogen ons een Gezonde Kinderopvang mogen noemen. Wij houden bij de inkoop rekening met de productkeuze. Onze opvang heeft een eigen trainer Gezonde Kinderopvang in huis die de PM’ers traint en verantwoorde keuzes leert maken. Ook bij een Gezonde Kinderopvang mogen wij zo nu en dan afwijken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een gevarieerd aanbod krijgen. Wij bieden in de ochtend fruit en rauwe groente aan. De kinderen lunchen thuis, tenzij u een contract afneemt tot 14 uur. De kinderen kiezen overdag uit thee of water en bij de lunch serveren wij melk. Naast het eten, is het ook b.v. het buitenspelen belangrijk bij gezonde kinderopvang.

Wij staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoen aan alle eisen die de wetgeving stelt. Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De PM’ers zijn in het bezit van een BHV diploma en/of tenminste kinder-EHBO diploma. Nieuwe medewerkers sluiten aan bij de cursus om ook dit diploma te halen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke veiligheid binnen onze opvang.

Heeft u vragen of opmerkingen, klachten of suggesties bel ons gerust. De directie is 5 dagen per week telefonisch of per mail voor u bereikbaar van 9.00-18.30 uur.

Kom je kijken?

Schrijf je kindje in of kom een rondleiding volgen!

Na ontvangst van een ingevuld formulier nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Bekijk ook